Ben & Jerry's

 

De melk die onze koeien produceren is van hoogwaardige kwaliteit, en voldoet aan de hoogst mogelijke strenge eisen die er aan gesteld worden vanuit Friesland Campina, maar nu ook vanuit Caring Dairy.
Wij zijn er TROTS op dat onze melk gewaardeerd wordt en (mede) zal worden verwerkt voor het heerlijke Ben&Jerry's ijs.

(bron: https://www.benjerry.nl/waarden/caring-dairy)


De meesten van ons weten dat ijs wordt gemaakt van melk, room en nog meer lekkere dingen... afhankelijk van de smaak natuurlijk! Maar heb jij je ooit afgevraagd waar melk nu echt van gemaakt is? Het lijkt in het begin misschien een rare vraag, maar voor lekkere en duurzame melk zijn een aantal zaken ontzettend belangrijk volgens ons: gezonde weilanden, toegewijde boeren, slimme energie en een sterk lokale gemeenschap.

Omdat je zonder lekkere, duurzame melk geen fairrukkelijk ijs kunt maken, werkt het Caring Dairy™-programma van Ben & Jerry's met een toegewijde groep zuivelboerderijen in een zoektocht naar een gezondere en duurzame link tussen het land, de dieren en de mensen die voor ze zorgen. Zo streeft Caring Dairy naar blije boeren, blije koeien en een blije aarde. En hoewel onze roots in Vermont liggen, staan veel van onze Ben & Jerry's koeien gewoon hier in Nederland! In Nederland werkt het Caring Dairy™-programma samen met zuivelcoöperatie CONO en 255 aangesloten boeren aan de verbetering van de melkproductie. Vermenigvuldig dat met een flink aantal koeien en dan weet je hoeveel koeien ons helpen (h)eerlijke ijs voor heel Europa te produceren!


Zo werkt het Caring Dairy™-programma

Door middel van een eenvoudige webgebaseerde zelfbeoordeling kunnen boeren hun eigen bedrijf met een frisse blik bekijken. En omdat iedere zuivelboerderij, net als elke smaak van ons ijs, uniek is, helpen we iedere boer een uniek actieplan te ontwikkelen om zijn of haar toepassingen op een duurzame manier te verbeteren. In ruil voor deelname krijgen Caring Dairy™-boeren wat extra voor hun inzet. En we kunnen ons geen betere investering bedenken. Tenslotte is het die melk waar mee wij gemaakt zijn!

 De drie pilaren van Caring Dairy

We geloven dat lekker ijs niet zomaar met willekeurige melk gemaakt kan worden. Het moet echt om goede melk gaan. En goede melk moet niet alleen goed smaken, maar het is ook belangrijk waar het vandaan komt en hoe de melk de levens van alle betrokkenen beïnvloedt bij de productie. Daar vallen de melkboeren onder, en natuurlijk de koeien!

Blije koeien

We moedigen veehouders aan om hun koeien zoveel mogelijk buiten in de wei te laten lopen en gezonde voeding te geven. Gezonde en blije koeien geven betere melk, waar -lucky us- het lekkerste ijs van gemaakt wordt.

Blije boeren

We betalen al onze melkveehouders een extra premie voor het meedoen aan het Caring Dairy programma en het buiten laten grazen van hun koeien. Elke Caring Dairy veehouder volgt minimaal 3 educatieve workshops per jaar die bijdragen aan leefbaarheid, dierenwelzijn, milieu en klimaat.

Blije aarde

Het goed zorgen voor onze aarde is een belangrijk onderdeel van Caring Dairy. We zijn altijd bezig met het proberen te verminderen van de milieu-impact van onze veehouderijen, waarbij we rekening houden met bijvoorbeeld de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid.

(bron: https://www.benjerry.nl/waarden/caring-dairy)