Nederlandse Landgeit

De Nederlandse Landgeit bepaalde eeuwenlang het gezicht van de geitenstapel in ons land. Het ras is goed aangepast aan ons klimaat. Door kruising met meer productieve buitenlandse rassen heeft de Nederlandse Landgeit op het punt van uitsterven gestaan. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw waren er nog maar enkele exemplaren over. Vanaf die tijd heeft een groeiende groep enthousiaste fokkers het ras voor uitsterven behoed. Er zijn nu ongeveer 2000 geiten en 200 bokken ingeschreven in het stamboek van de Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL).

Op dit moment hebben wij 9 geiten. Alle geiten zijn CAE/CL vrij en staan ingeschreven in het stamboek van het LFNL. Er wordt op kleine schaal gefokt met de geiten. Hierin maken we weloverwogen keuzes m.b.t de bok(ken) die we gebruiken. 

MONIQUE IS IN 2023 GESTOPT MET HET FOKKEN VAN DE NEDERLANDSE LANDGEIT. ER LOPEN NOG WEL ENKELE GEITEN OP HET BEDRIJF MAAR DEZE WORDEN NIET MEER INGEZET VOOR DE FOKKERIJ.

Gezonde stamboekwaardige lammeren

De lammeren die we te koop aanbieden voor serieuze liefhebbers zijn allen stamboekwaardig, CAE/CL vrij, Q koorts ingeënt en ontwormd. Lammeren worden alleen verkocht aan UBN houders en eigenaren die al een of meerdere geiten in hun bezit hebben. Onze lammeren staan al jaren bekend als makkelijk in de omgang!

Wij gaan elk jaar met onze geiten en bokken naar de exterieurkeuring van de LFNL die meestal in Huizen gehouden wordt. Hier worden de dieren gekeurd door erkende keurmeesters. Hoe deze keuringen in zijn werk gaan en waar dieren aan moeten voldoen om in het stamboek opgenomen te worden kun je hier lezen.

Onze dekbokken zijn te huur voor een bepaalde periode. Ze zijn alleen te huur voor CAE/CL vrije bedrijven. Voor de kosten en voorwaarden hiervan kun je contact opnemen met Monique.