De Weiden - Melkveehouderij

We hebben een kleinschalige melkveehouderij met ongeveer 75 koeien, waarvan 50 melkkoeien en de rest is jongvee tot 24 maanden. Alle koeien die op het bedrijf aanwezig zijn, worden door onszelf gefokt. Er wordt niets aangekocht van buitenaf.

We werken met HF koeien, een sterk en duurzaam ras. Echter kruisen we zo nu en dan ook wel met andere rassen zoals Belgisch blauw en Brown swiss.

De kalveren groeien op in groepen. ‘s Winters staan ze op stal, en als het weer het toelaat gaan de pinken (kalveren tot 1 jaar) en de jongste kalveren al vroeg in het voorjaar de wei in. Ze verblijven hier ook tot ver in het najaar, en krijgen niets bijgevoerd.

De melkkoeien staan op een vrij sober rantsoen van (kuil)gras en (kuil)mais, aangevuld met krachtvoer in de vorm van brokken.

De meeste pinken krijgen rond hun 2e levensjaar hun eerste kalfje waarna ze in de groep melkkoeien terecht komen. Dit is voor de koe zelf een hele ingrijpende gebeurtenis, en moet goed begeleid worden, wat uiteraard door ons ook gebeurt!

Onze koeien zijn gezond, en voelen zich lekker. En dat is voor ons erg belangrijk. Een gezonde, blije koe! We hebben weinig gezondheidsproblemen bij, en met onze koeien. Maar als er eens een koe ziek is, zullen we dit zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze proberen te verhelpen.

De melkkoeien worden 2 keer per dag machinaal gemolken in een 2 keer 6 visgraad melkstal.

Een gemiddelde Nederlandse melkkoe geeft ongeveer 25 liter melk per dag (bron: Friesland Campina). De hoogwaardige, duurzame melk die onze koeien produceren wordt geleverd aan Friesland Campina, die zeer hoge eisen stelt aan haar melkveehouders.

Onze koeien, maar ook de rest van onze veestapel staat onder voortdurende controle van De Graafschap dierenartsen uit Vorden.
Daar waar het nodig is, zal er zowel voor het rundvee als het kleinvee, ostheopatische hulp ingeroepen worden van Aike Kraaijenvanger.


Een bijzondere mijlpaal voor elke veehouder is dat een van zijn/haar melkkoeien de legendarische grens behaalt van 100.000 liter melk. Dit is zowel voor de koe als voor de veehouder een bijzondere gebeurtenis, die door alle instanties zoals CRV, maar ook onze voerleverancier Fuite diervoeders zeer gewaardeerd word. 
Bij ons werd deze mijlpaal behaald op 26 maart 2016 door Roza 9, een taaie dame die 14 jaar is geworden. Hier kunt u een filmpje bekijken van de huldiging van Roza.

Met dank aan Daan Vriend.


Een heel speciaal moment voor ons, daar Bennie zijn vader Bernard Weiden sr enkele weken na de huldiging van Roza 9 is overleden in zijn woonplaats Weerselo op 92 jarige leeftijd.