Melkveehouderij

Onze koeien

We hebben ongeveer 75 koeien. Onze koeien zijn gezond en voelen zich lekker. Iets wat voor ons erg belangrijk is! 
We hebben bewust gekozen voor sterke en duurzame HF koeien, die we zo nu en dan kruisen met andere rassen zoals Belgisch witblauw en Brown Swiss. Gelukkig kennen we weinig gezondheidsproblemen bij en met onze koeien. Mocht er toch eens een koe ziek zijn, dan zullen we dit zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze proberen te verhelpen.

Ook staan de koeien onder voortdurende controle van onze dierenarts. Wij werken nauw samen met de graafschap dierenartsen uit Vorden.

Van kalf naar melkkoe

De kalveren op onze boerderij groeien op in groepen. ‘s Winters staan ze op stal, maar als het weer het toelaat gaan de pinken (kalveren tot 1 jaar) en de jongste kalveren al vroeg in het voorjaar de wei in. Ze verblijven hier tot ver in het najaar, en krijgen niets bijgevoerd omdat er in de wei meer als voldoende gras te eten is.  Ook onze melkkoeien staan op een vrij sober rantsoen van (kuil)gras en (kuil)mais, aangevuld met krachtvoer in de vorm van brokken.

De meeste pinken op onze boerderij krijgen rond hun tweede levensjaar hun eerste kalfje. Ze komen dan terecht in de groep melkkoeien. Dit is voor de pink zelf best wel even spannend; vanuit de vertrouwde groep jeugdigen waarin ze zijn opgegroeid zullen ze zich staande moet gaan houden in de groep melkkoeien waar een duidelijke rangorde aanwezig is. 

Gezonde, duurzame melkkoeien

Al onze melkkoeien worden door onszelf gefokt en opgefokt, binnen een gesloten bedrijfsvoering. We fokken alleen met bewezen, gezonde koe families die al jaren in ons bezit zijn. Dit in nauwe samenwerking met: 

 

Een gezonde, duurzame koe is blij, en geeft veel voldoening voor een veehouder. Maar er is veel nodig om de koe ook daadwerkelijk gezond te hebben maar ook te houden. In onze ogen zijn onze koeien topsporters die elke dag, 365 dagen per jaar een top prestatie leveren. Dus moet alles goed in balans zijn: huisvesting, voeding, en gezondheid. Maar denk ook aan monitoren. 1 keer in de 4 weken worden er van al onze melkkoeien individuele melkmonsters genomen. Deze melkmonsters worden door Qlip in Zutphen onderzocht op vetgehalte, eiwitgehalte en celgetal. Op aanvraag van de veehouder kan dit nog verder uitgebreid worden. Bron: Qlip

Het filmpje wat je hiernaast kunt bekijken is gemaakt in opdracht van CRV, in samenwerking met "melkveehouderij de Weiden".

Lekkere, verse melk

Op onze boerderij worden de melkkoeien twee keer per dag machinaal gemolken in een 2 keer 6 visgraad melkstal. De hoogwaardige, duurzame melk die onze koeien produceren wordt vervolgens geleverd aan FrieslandCampina. Een organisatie die zeer hoge eisen stelt aan de melk en aan haar melkveehouders. 

De melkveehouder staat aan de basis van hoogwaardige rauwe melk en vormt een belangrijke schakel in het productieproces van zuivelproducten. De ontvanger van boerderijmelk vraagt haar leverende melkveehouders om aantoonbaar te maken dat de bedrijfsvoering op een aantal punten geborgd is. Binnen het kwaliteitssysteem Keten Kwaliteit Melk (KKM) is dit op professionele wijze georganiseerd. 
Deze controle vind 1 keer per 2 jaar plaats en wordt uitgevoerd door Qlip

Bron: Friesland Campina