Boerderij educatie

Waarom is een les op een boerderij zo belangrijk voor leerlingen? Uit jarenlange praktijk blijkt dat:

  • Een boerderijles op heel veel manieren past binnen het schoolcurriculum;
  • Lessen in de praktijk voegen veel toe aan de theorie;
  • Jongeren weten vaak niet waar hun voedsel vandaan komt. Een boerderijles helpt hen bij wereldoriëntatie en besef van hun eigen wereld;
  • Een boerderijbezoek draagt bij aan de ontwikkeling van praktische vaardigheden als meten, determineren, interviewen en onderzoeksvaardigheden. Vaardigheden die belangrijk zijn om te functioneren binnen de schoolbanken en de samenleving;
  • Op een boerderij zijn maatschappelijke vragen over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid dagelijkse kost. Leerlingen leren hierover na te denken en het te bespreken. De educatieboer is de ervaren gesprekspartner.