Duurzaamheid

 

Melkveehouderij "de Weiden" levert haar melk aan FRIESLAND CAMPINA. Zowel bij Friesland Campina als bij ons als melkveehouderij, staat duurzaamheid hoog aangeschreven.
Friesland Campina stelt hoge eisen aan haar leden die de melk leveren.

Kwaliteit en duurzaamheid beginnen op de boerderij met  ‘FOCUS  PLANET’

Consumenten kiezen op basis van kwaliteit, transparantie, duurzaamheid en weidegang. Kwaliteit begint bij de melkveehouder – met Foqus planet – en eindigt met het product. Friesland Campina beheert de hele productieketen, van gras tot glas. Door de beste melk te produceren, ontstaat de continuïteit die zo belangrijk is voor de toekomst van onze melkveehouders, de coöperatie en ons bedrijf. (bron: https://www.frieslandcampina.com/nl/kwaliteit-en-veiligheid/foqus/foqus-planet/)

 

Bij melkveehouderij "de Weiden" kunt u denken aan:

  • Zonnepanelen op de schuren en loopstal,
  • Ledlampen in de loopstal,
  • Eigen (water) bron,
  • Voorkoeler op de melktank,
  • Frequentieregelaar op de vacuümpomp,
  • Minder fosfaat in het voer.

We blijven ons hierin ontwikkelen, en we zullen uitbreidingen aanbrengen zoals het terugwinnen van (warm) water en dit weer hergebruiken.