Een speciaal moment

Een bijzondere mijlpaal voor elke veehouder is dat een van zijn/haar melkkoeien de legendarische grens behaalt van 100.000 liter melk. Dit is zowel voor de koe als voor de veehouder een bijzondere gebeurtenis, die door alle instanties zoals CRV, maar ook onze voerleverancier Fuite diervoeders zeer gewaardeerd word. 

Bij ons werd deze mijlpaal behaald op 26 maart 2016 door Roza 9, een taaie dame die 14 jaar is geworden. Daan Vriend maakte voor ons een mooie film van de huldiging

Het behalen van deze legendarische grens was voor ons extra speciaal, daar Bennie zijn vader Bernard Weiden sr. enkele weken na de huldiging van Roza 9 is overleden in zijn woonplaats Weerselo op 92 jarige leeftijd.