de Weiden - praktijk voor coachen met paardenkracht

De Weiden "coachen met paardenkracht" is een onderdeel van de Weiden melkveehouderij. Monique neemt dit gedeelte geheel voor haar rekening. 

 

Wat kun je verwachten?

  • Je leert om de verbinding met jezelf te herstellen, zodat je meer rust, geluk en vrijheid ervaart.
  • Je krijgt meer inzicht in wie jij bent en wat je nodig hebt om je balans te vinden.
  • En je krijgt meer vertrouwen in jezelf, zodat je ook in het contact met anderen bij jezelf kunt blijven.

Coachen met paardenkracht

Het coachen met behulp van paarden en pony's,  is het inzetten van paarden en pony's als hulpmiddel voor mensen. Het paard of de pony reageert direct op jouw gedrag en op jouw gevoelens, zonder oordeel en heel puur.

Paarden leven in het HIER en NU (nb ik zal hieronder alleen de term "het paard" gebruiken echter kan gelezen worden: paarden, pony's en ezels), en hebben geen agenda's zoals wij die hebben.
Een paard is een prooidier waaruit veel gedrag te verklaren valt; het is snel afgeleid en zal de omgeving altijd scherp in de gaten houden, en op zijn hoede zijn.
Doordat het paard een prooidier is, is het ook een vluchtdier, maar ook een kuddedier. De kudde heeft een functie en die is veiligheid waarin regels nageleefd dienen te worden.


 

Paarden leven in een kudde en kunnen ook alleen overleven als kudde/groep.
Mocht er gevaar dreigen, dan is het DE kudde/groep die zal vluchten. De kudde/groep zal dus betrouwbaar, veilig EN sterk moeten zijn!
Onze paarden hebben echter geen natuurlijke vijanden meer, maar nog wel een zeer sterk instinct. Opmerkelijk als we terugkijken in de evolutie van het paard dat al 55 tot 65 miljoen jaar op deze wereld leeft; ongeveer 1 miljoen jaar in de verschijning zoals we het paard nu kennen.


 

 

 

De mens leeft ongeveer 40.000 jaar in de verschijning zoals we de mens kennen. Paard en mens leven dus nog maar 3.000 a 4.000 jaar op deze manier met elkaar samen.

Paarden zijn in staat onze stemmingen erg goed aan te voelen, en doordat paarden zeer sensitief zijn ook in staat dingen in ons "los te maken".

Door de feedback die het paard jou geeft in een sessie krijg je bijvoorbeeld (meer) inzicht in je eigen manier van handelen, je gedrag of je overtuigingen. En dat is  handig, want met behulp van een professionele coach kan dit vervolgens weer vertaald worden naar jouw dagelijkse praktijk. 

Je wordt je veel meer bewust van je omgeving, je eigen rol daarin en wat je misschien kan of wilt veranderen.
Voor meer informatie: www.deweidenpaardencoaching.nl 

                        Monique is gecertificeerd coach met het paard als spiegel. Er worden geregeld bij,-en nascholingen gevolgd. 
                        De praktijk is aangesloten bij de NOBCO.