De Weiden - boerderij educatie

De Weiden is als educatie boerderij gecertificeerd en heeft in het voorjaar van 2018 het keurmerk ontvangen van Boerderij Educatie Nederland.

Educatie over en beleving van voedsel begint al op jonge leeftijd. Thuis, maar ook op school. Het basisonderwijs wil vanuit ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ kinderen in een aantal kerndoelen leren hoe hun leefomgeving in elkaar steekt. Het boerenerf is een plek waar veel kerndoelen beleefd kunnen worden: voedsel, milieu, flora en fauna, natuur, klimaat, energie, water, techniek en innovatie. Maar het belangrijkste: op het boerenland is er volop ruimte om lekker te bewegen en te proeven. (bron: boerenwijs)

Leerlingen van zowel het basisonderwijs als van middelbare scholen en speciaal onderwijs zijn blij verrast na het volgen van een les op de boerderij.

De educatieboeren zijn ingesteld om les te geven aan jong en oud. Voor het bezoek aan de boerderij wordt overlegd welke invalshoek de docent wenst en welke onderwerpen voor de leerlingen belangrijk zijn. Welke thema’s worden behandeld op school of binnen welk vak het boerderijbezoek past. 
Programma's worden op maat gemaakt in overleg met de leerkrachten van de school. 

Via de contactpagina kunnen scholen een aanvraag doen of informatie inwinnen over de verschillende mogelijkheden en tarieven om 1 of meerdere dagdelen een les te laten verzorgen op onze boerderij.

Door de cursussen die de educatieboeren volgen en het lesmateriaal dat beschikbaar gesteld wordt aan de leerlingen is een boerderijles een prachtige aanvulling op de schoollessen.
Klik hier voor enkele foto's van een excursie met bijbehorende leerzame opdrachtkaarten.

Waarom is een les op een boerderij zo belangrijk voor leerlingen? Uit jarenlange praktijk blijkt dat:

  • Een boerderijles op heel veel manieren past binnen het schoolcurriculum;
  • Lessen in de praktijk voegt veel toe aan de theorie;
  • Jongeren weten vaak niet waar hun voedsel vandaan komt, een boerderijles helpt hen bij wereldoriëntatie en besef van hun eigen wereld;
  • Een boerderijbezoek draagt bij aan de ontwikkeling van praktische vaardigheden als meten, determineren, interviewen en onderzoeksvaardigheden. Vaardigheden die belangrijk zijn om te functioneren binnen de schoolbanken en de samenleving;
  • Op een boerderij zijn maatschappelijke vragen over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid dagelijkse kost. Leerlingen leren hierover na te denken en te bespreken. De educatieboer is de ervaren gesprekspartner.
    (bron: www.boerderijeducatienederland.nl)

 

                      BELEVEN - ERVAREN - VOELEN

JONG LEREN ETEN

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moes tuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. 
Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden.

 

Kijk hier het filmpje belevend leren van Stichting Boerderijschool.

Uiteraard maken we (met de eendaagse educatie bezoeken) ook een rondje door onze groentetuin; hoe groeit een komkommer, aardappel, tomaat en zelfs een meloen uit de kas. Natuurlijk zullen ook vele andere groenten en fruit getoond worden en ook geproefd worden. En natuurlijk maken we ook kennis met al onze andere boerderij dieren.

Maak met de boer of boerin een rondje over de boerderij en leer hoe alles in zijn werk gaat.

Ook zijn er subsidies te verkrijgen om bijvoorbeeld verschillende dagdelen een compleet lesprogramma mee te draaien van Boerderijschool waar we ook mee samenwerken.